Wzór Twojej ankiety drogą elektroniczną:

imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna:

imię i nazwisko dziecka/dzieci:

data urodzenia dziecka /dzieci:

adres zamieszkania:

adres e-mail:

pisemna akceptacja Regulaminu konkursu 20 lat Marko: "Zdjęcia do nas wysyłajcie i nagrody wygrywajcie" o następującej treści:

Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu 20 lat Marko.

jako załącznik:
Jedno lub więcej zdjęć dziecka z zakupionym produktem biorącym udział w Konkursie (Marko zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęcia do opublkowania na stronie WWW konkursu).

(c) 2011 PPHU Marko Sp. j. | Strona główna firmy Marko